Dịch vụ sửa chữa:

Trong quá trình lâu ngày sử dụng, nếu sản phẩm có dấu hiệu bị hỏng, hư hóc không sử dụng được. Quý

khách hãy liên lạc và gửi sản phẩm cho Nerfvn tại địa chỉ: ”Số 6 ngõ 36 Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà

Nội” để chúng tôi tiến hành sửa chữa.